Πρόσωπα της Μαγνησίας. Θεοδότη Παπαδημητρίου,Διδάκτωρ Βιολογίας-Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Π.Θ.

Η Θεοδότη Παπαδημητρίου γεννήθηκε στο Βόλο το 1982, όπου και  αποφοίτησε από το 2ο Γενικό Λύκειο Βόλου. Σπούδασε στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ σε ηλικία 28 ετών ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με εξειδίκευση στην Οικοτοξικολογία.

Εργάστηκε ως Βιολόγος στο Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού, ενώ από το 2014 έως και σήμερα εργάζεται ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών).

Πρόσωπα της Μαγνησίας. Θεοδότη Παπαδημητρίου,Διδάκτωρ Βιολογίας-Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Π.Θ.

Έχει συμμετάσχει σε 12 Εθνικά και Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα ενώ υπήρξε Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, Η.Π.Α. (Department of Biomedical, Chemical and Environmental Engineering (DBCEE), University of Cincinnati, U.S.A. ) στην εφαρμογή τεχνικών για τη μείωση της κυανοτοξικότητας των εσωτερικών υδάτων.

Πρόσωπα της Μαγνησίας. Θεοδότη Παπαδημητρίου,Διδάκτωρ Βιολογίας-Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Π.Θ.

 Έχει παρουσιάσει 50 εργασίες σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια, ενώ κατέχει 25 δημοσιευμένες εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά. Συμμετάσχει στο Πρόγραμμα FoodOASIS (Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας) το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της ενυδρειοπονίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως ένα σύστημα παραγωγής βιοασφαλούς τροφής, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλή προστιθέμενη αξία. Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα ανήκουν επίσης  η οικοτοξικολογία, η ποιότητα των εσωτερικών υδάτων, η εκτίμηση της απειλής της δημόσιας υγείας από ευτροφικά φαινόμενα, η χρήση ανοσολογικών και χημικών τεχνικών.

Πρόσωπα της Μαγνησίας. Θεοδότη Παπαδημητρίου,Διδάκτωρ Βιολογίας-Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Π.Θ.

Η συμμετοχή της ως μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας

Παράλληλα με την επιστημονική της ιδιότητα, κατέχει και την ιδιότητα του Μέλους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας από το 2015 έως σήμερα. Επίσης έχει την ιδιότητα της Γενικής Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας είναι εθελοντική διασωστική ομάδα (https://www.hrt-magnisias.gr/) η οποία δραστηριοποιείται από το 2001 σε τομείς όπως η ορεινή διάσωση, η διάσωση στο υγρό στοιχείο, οι Πρώτες Βοήθειες, η έρευνα και η τεχνολογία,  η αεροδιάσωση, η δασοπυρόσβεση, η διάσωση κατά τη διάρκεια μαζικών καταστροφών, η συμμετοχή σε ανθρωπιστικές αποστολές και η συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις όπως η συλλογή και παροχή τροφίμων στο συνάνθρωπο και η προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόσωπα της Μαγνησίας. Θεοδότη Παπαδημητρίου,Διδάκτωρ Βιολογίας-Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Π.Θ.

Κύριος τομέας ενασχόλησης της είναι η εκπαίδευση των μελών της Ομάδας αλλά και των πολιτών του Βόλου στην παροχή Πρώτων Βοηθειών ως Εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανάνηψης (E.R.C). Μέσω της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας κατάφερε να εμπλουτίσει τις γνώσεις της σε διασωστικές τεχνικές αλλά και να αναπτύξει το πνεύμα της εθελοντικής αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο.

Η Θεοδότη Παπαδημητρίου είναι Διδάκτωρ Βιολογίας-Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Μέλος Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας.


Comments are closed.